Destansı Anlatım Nedir?

Destansı Anlatım Nedir?

Destansı anlatımın bir diğer ismi epik anlatım olarak da bilinmektedir. Epik kavramı Yunanca epope sözcüğünden türetilmiştir. Tarih öncesine dayanan destansı anlatım; tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlar ile ilgili olağanüstü olayları ele alan şiirlerde kullanılmaktadır. Hemen her toplumda destanların önemli bir yeri vardır. Destanlar, millet hayatında derin izler bırakan göç ve savaş gibi hem tarihi hem de toplumsal olayların ve kahramanlıkların konu edildiği şiirlerdir. İstiklal Marşı bu anlatıma verilebilecek en iyi örnektir. Bu yazımızda sizlere Destansı Anlatım Nedir? konusu hakkında yardımcı olacağız.


 

Destansı Anlatım İle Yazılan Metinlerin Temel Özellikleri

Bu tarz metinlerin oldukça etkileyici bir niteliği vardır. Destansı anlatımda, destanın türünün yiğitçe havası sezdirilir. Olağanüstü özelliklere sahip olan kişilerin etrafında gelişen olaylar metinde anlatılır. Destansı metinlerde daha çok eylemler ön planda olur. Bu metinlerde daha çok tarihi konulara ve kahramanlıklara yer verilir. Destansı anlatımda sürekli olarak bir hareket söz konusudur. Destansı anlatımda sözcükler yan ve mecaz anlamları ile kullanılabilmektedir. Bu tarz metinlerin anlatımında abartıya başvurulduğu açık bir şekilde görülür. Yalnızca destanda değil; roman, şiir, hikaye ve tiyatro türündeki eserlerde de destansı anlatımdan yararlanılmaktadır. Milli marşlar, kahramanlık şiirleri, destanlar ve koçaklamalar destansı anlatımın kullanıldığı en yoğun eser türleridir. Kısacası destansı anlatımda sanatsal dil karşınıza çıkar.

 

Destansı Anlatım İle Öyküleyici Anlatım Arasındaki Fark Nedir?

Hem destansı anlatımda hem de öyküleyici anlatımda olay örgüsü bulunduğu için sık sık bu iki kavram karıştırılmaktadır. Aslında destansı anlatım ile öyküleyici anlatım arasında çok fazla benzerlikler vardır. Fakat öyküleyici anlatımla ortaya çıkan öykü ve roman gibi edebi metinlerde estetik bir kaygı vardır. Bu metinlerde kurmaca bir dünya yaratılır. Bu durumun aksine destansı anlatımda önemli olan estetik kaygı değil, toplumun zihninde derin izler bırakan olayların ve kahramanların anlatılmasıdır. Üstelik bu tarihi olaylar ve kahramanlıklar olağanüstü özellikleri ile kaleme dökülür. Öyküleyici anlatım ile oluşturulan eserlerde yaşanmış veya yaşanması muhtemel olan her türlü kurmaca kişi ve olaylar ele alınırken, destansı anlatımda sadece tarihe mal olan kişi ve olaylar ele alınır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir