Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

  EŞ SESLİ KELİMELER Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. — Sen de bisiklete bin. — Bin defa söyledim. Yukarıdaki cümlelerde “bin” kelimesi iki farklı anlamda kullanılmıştır. “Bin” kelimesi eş seslidir. Aşağıdaki metinde geçen...
read more
Zamirler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Zamirler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

read more
Eylem Ve Eylemde Zaman Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Eylem Ve Eylemde Zaman Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

EYLEM ( FİİLLER) Aşağıdaki görsellerin altındaki tümcelerde renkli yazılı sözcüklerin ne ifade ettiklerine dikkat ediniz. Cümle içinde , varlıkların yaptığı iş, hareket, oluş ve durum bildiren sözcüklere eylem (fiil) denir. Bir sözcüğ...
read more