2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Noktalama İşaretleri Konu Özeti

NOKTALAMA İŞARETLERİ Yazı yazarken noktalama işaretleri kullanılır. Bu işaretler yazının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Noktalama işaretlerinin bazıları şunlardır: NOKTA (•) *** Cümlelerin sonuna konur. – Pazardan iki kilo elma aldım. – *** Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. – 2....
read more
2. Sınıf Türkçe Sıfatlar Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Sıfatlar Konu Özeti

read more
2. Sınıf Türkçe İsimler Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe İsimler Konu Özeti

AD (İSİM) – Canlı ve cansız tüm varlıkları, duygu ve düşünceleri belirten sözcüklere ad (isim) denir. – Adları farklı yönlerden incelenir. Çeşitli türleri vardır. Adlar varlıklara verilişlerine göre cins ve özel ad olarak iki...
read more
2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Eş Sesli Kelimeler Konu Özeti

EŞ SESLİ KELİMELER Yazılışları aynı, anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler (sesteş) denir. — Emre tahtaya yazı yaz. — Emre yaz tatilinde Ankara’ya gitti. ***Yukarıdaki altı çizili kelimeler eş sesli kelimelerdir.”...
read more
2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Zıt Anlamlı Kelimeler Konu Özeti

ZIT ANLAMLI KELİMELER Anlamları bakımından birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı (karşıt) kelimeler denir. — Güler çok çalışkan bir öğrencidir. — Güler çok tembel bir öğrencidir. Yukarıdaki cümlelerde çalışkan ve temb...
read more
2. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Konu Özeti

EŞ ANLAMLI KELİMELER – – Yazılışları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimeler eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir. – —Annem doğum günümde armağan aldı. – —Annem doğum günümde hediye aldı. ...
read more
2. Sınıf Türkçe Hece Bilgisi Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Hece Bilgisi Konu Özeti

– HECE BİLGİSİ – Hece: Konuşurken veya okurken ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. – —“al” kelimesi ağzımızın bir hareketiyle söylenir. O halde bu sözcük bir hecelidir. – &#8...
read more
2. Sınıf Türkçe Harf Bilgisi Konu Özeti

2. Sınıf Türkçe Harf Bilgisi Konu Özeti

HARF BİLGİSİ Harf: Seslerin yazıdaki işaretlerine harf denir. Harflerin belli bir sıraya göre dizilmesine alfabe denir. Alfabemizde 29 harf vardır. – a-b-c-ç-d-e-f-g-ğ-h-ı-i-j-k-l-m-n-o-ö-p-r-s-ş-t-u-ü-v-y-z Harflerin Özellikleri: – ...
read more