2. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Mecaz Anlam Arası İlişkiler

2. Sınıf Türkçe Gerçek Ve Mecaz Anlam Arası İlişkiler

1. “Örnek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeyin benzeri, tıpkısı” anlamıyla kullanılmıştır? A) Büyükler, davranışlarıyla küçüklere örnek olmalıdırlar. B) Doğal güzellikleri bakımından bu koyun bir örneği yok. C) Bizim okul, spor etkinliklerinde örnek okul seçildi. D) Çuvallardaki pirinçt...
read more
Kelime Türleri 4. Sınıf Türkçe

Kelime Türleri 4. Sınıf Türkçe

Arkadaşlar aşağıdaki tabloyu türeteceğiniz yeni kelimelerle doldurun.   Sözcük -cı -lık -lı -sız Su Sucu Suluk Sulu Susuz Taş         Araba         Kalem         Kuş         Diş  ...
read more
Kurallı Ve Devrik Cümleler Etkinliği 3. Sınıf Türkçe

Kurallı Ve Devrik Cümleler Etkinliği 3. Sınıf Türkçe

Aslan ormandaki hayvanları sarayına davet etmiş. Hem onlarla tanışmak, hem de ormanın sorunlarını konuşmak istiyormuş. İlk olarak içeri giren ayı, saraydaki kokuyu beğenmemiş. Eliyle burnunu tutup yüzünü buruşturmuş. Ağzından da “Öffff...
read more
Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Eş Sesli Kelimeler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

  EŞ SESLİ KELİMELER Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan kelimelere eş sesli (sesteş) kelimeler denir. — Sen de bisiklete bin. — Bin defa söyledim. Yukarıdaki cümlelerde “bin” kelimesi iki farklı anlamda kullanılmı...
read more
Hece Bilgisi 3. Sınıf Türkçe

Hece Bilgisi 3. Sınıf Türkçe

BİLGİ: Alfabemizde 29 tane harf vardır. Bunlar iki gruba ayrılır. Bu harflerin 8 tanesi sesli (ünlü) harfler, 21 tanesi ise sessiz (ünsüz)  harflerdir. Sesli (ünlü)  harfler    : a , e , ı , i , o , ö , u...
read more
Türkçe 2. Sınıf Genel Değerlendirme Testi

Türkçe 2. Sınıf Genel Değerlendirme Testi

TÜRKÇE SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi birden fazla varlığı anlatmaktadır? A) kalem B)defterler C) okul 2. Aşağıdakilerden kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılımı doğrudur? A) ıs- pan -ak B)dom-a-tes C) pı-ra-sa 3. Aşağıdakilerden ...
read more
Noktalama İşaretleri Ve Yazım Kuralları 3. Sınıf Türkçe

Noktalama İşaretleri Ve Yazım Kuralları 3. Sınıf Türkçe

Aşağıdaki cümleler yazılırken bazı yazım ve noktalama işareti hataları yapılmıştır.Bu hataları düzeltip cümlelerin altlarındaki boşluklara yazınız. 1.ayşegülün kuşlarını gördünmü. 2.Ben türkiye’de hamamlı köyünde yaşıyorum...
read more
Sert Sessizlerin Yumuşaması 4. Sınıf Türkçe

Sert Sessizlerin Yumuşaması 4. Sınıf Türkçe

TÜRKÇE ÇALIŞMA SAYFASI SERT SESSİZ YUMUŞAMASI KURAL: Bir kelimenin sonunda bulunan sert sessiz ( p, ç, t, k ) harfleri, kelime ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşayarak ( b, c, d, ğ ) harflerine dönüşür. Bu kurala “ Sert Sessizlerin....
read more
Eş Sesli Kelime Örnekleri 1. Sınıf Türkçe

Eş Sesli Kelime Örnekleri 1. Sınıf Türkçe

EŞ SESLİ ( SESTEŞ ) KELİMELER Anlamları farklı ,yazılışları aynı olan kelimelere eş sesli (sesteş9 kelimeler denir. Örnek 1° : Ocak ocak : Yılın birinci ayı. * Kardeşim ocakta dünyaya geldi. ocak : Isı vererek üzerine konulan maddeleri ı...
read more
4. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı (Zor)

4. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı (Zor)

Bir kitapçı dükkanındaki raflara sıra sıra, boy boy dizilmiştik. Ne de çoktuk öyle! Romandık, öyküydük, şiirdik, araştırmaydık, denemeydik… Ara sıra yanlış-lıkla, şiirlerin bulunduğu bölüme bir roman karışıyordu ya da bir araştı...
read more