2016-2017 Türkçe Dersi Yıllık Planları Açıklaması

2016-2017 Türkçe Dersi Yıllık Planları Açıklaması

Milli eğitim bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkçe dersi yıllık planı hakkında dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir. Özellikle yeni atanan öğretmenlerin dikkatle okuması tavsiye edilir.


Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-7 ve 8. sınıflar) “Okuma, Dinleme/İzleme, Konuşma,Yazma Öğrenme Alanları ile Dil Bilgisi” ne yönelik kazanımlardan oluşmaktadır. Çoktanseçmeli testlerde bu öğrenme alanlarından okuma ve dil bilgisi ile yazma alanının “yazım venoktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik değerlendirme yapılabilmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (6-8. sınıflar) okuma öğrenme alanına yönelik kazanımlar tüm sınıf seviyelerinde (6, 7 ve 8. sınıflar) aynı olup metinlerin içeriğine göre kazanımların dağılımı da değişmektedir. Bu nedenle standart bir yıllık plan uygulanması mümkün değildir. Ancak Türkçe dersi öğretmenleri okutacakları metinlere göre yıllık plan yaparlar. Dil bilgisine yönelik kazanımlar ise sınıf seviyesine göre değişmekte olup bu kazanımların programda belirtilen sıraya göre verilmesi esastır. Bu çerçevede dil bilgisi kazanımlarının yıllık bir plan dâhilinde verilmesi mümkündür.

Yazma öğrenme alanının “Yazım ve noktalama kurallarını uygulama” amacına yönelik kazanımlar sınıf seviyesine bağlı olarak değişmekte olup bu kazanımlar okuma, yazma ve dil bilgisine yönelik çalışmalar sırasında ilişkili olduğu konularla birlikte verilebileceği gibi bağımsız etkinlikler aracılığıyla da verilebilmektedir. Bu nedenle bu amaca yönelik kazanımların işleniş sırası programda belirtilen açıklama çerçevesinde değişiklik göstermektedir. 8. sınıfta noktalama işaretlerinden virgül, noktalı virgül ve kısa çizginin belirli işlevlerine yönelik kazanımlar yer almakta olup bu kazanımlar ilgili olduğu dil bilgisi kazanımlarıyla (Cümle ile ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama amacının “cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar.” ile “Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar.” kazanımları) birlikte ele alınabilir. 8. sınıf aynı zamanda noktalama işaretleri ile yazım kurallarının daha önceki sınıflarda ele alınan işlevlerinin hatırlatıldığı ve pekiştirildiği sınıf seviyesi olduğundan bu kazanımların (Yazım kurallarını kavrayarak uygular./Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.) 6 ve 7. sınıflardaki işlevlerine yönelik sorulara da yer verilebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir