2016-2017 8. Sınıf Türkçe Konuları

2016-2017 8. Sınıf Türkçe Konuları

8.Sınıf Öğrencileri dışa dönük ve aktif faaliyetlerde bulunarak birçok şeyi eleştirirler. Kendi kimliklerini ortaya koymaya çalışırlar. Hormonsal değişiklikler ile anlaşılmadığını düşünür. Aile ile ters düşme ve çokça itirazda bulunma görülür. Öğrencilerin bu özellikleri de göz önünde bulundurularak derse katma ve verimlilik oluşturma açısından konular belirlenir ve aktarılır. 2016-2017 8. Sınıf Türkçe Konuları nı 4 ana başlıkta sizler için inceledik.
Konulardaki içerik genişletilerek anlama gücü yüksek bu dönem öğrencileri için belirlenir. Dilbilgisi ve Edebiyat konuları öğrencilerin dikkatini çekecek ve anlamalarını kolaylaştırması açısından başlıklar belirlenir. Ana başlıktan ziyade alt başlıklar anlam kuvveti ve dikkat çekmesi açısından önemlidir. Öğrencinin bilmesi gereken konular sunulan içerikler ile kuvvetlenir.


1. Anlam Bilgisi

a) Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
Yansıma Sözcükler
İkilemeler

b) Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Açıklama İlişkili Cümleler
Tanım Cümleleri
İçerik (Konu) Cümleleri
Üslup (Biçem) Cümleleri
Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
Cümle Yorumlama
Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Tanım Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Abartma Cümleleri
İkilem Cümleleri
Cümleye Hakim Olan Duygular
Yakınma Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Ön Yargı Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Özlem Cümleleri
Sevinç Cümleleri
Üzüntü Cümleleri
Endişe Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Yadsıma (İnkar) Cümleleri
Cümle Vurgusu
Eylem Cümlelerinde Vurgu
Kalıplaşmış Cümle Yapıları

c) Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri
Betimleme
Öyküleme
Açıklama
Tartışma
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Benzetme
Anlatım Özellikleri
Doğallık
Akıcılık
Yoğunluk
Tutarlılık
Açıklık
Özgünlük
Özlülük
Kalıcılık
Anlatıcı Türleri
Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
Paragrafın Anlam Yönü
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafın Konusu
Paragrafın Başlığı
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragrafta Soru
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafta Duygular
Paragrafta Duyular
Paragrafta Karakter
Paragrafın Yapı Yönü
Paragrafın Bölümleri
Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü
Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Cümlelerin Yerini Değiştirme

 2. Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi
Harfler
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
Ünlü Daralması
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Kaynaşma
Ulama
Yazım (imla) Kuralları
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
“de/da” Bağlacının Yazımı
“ki” Bağlacının Yazımı
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Pekiştirmelerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)

3. Dil Bilgisi

Fiilimsi(Eylemsi)
İsim – Fiil (Mastar)
Sıfat Fiil (Ortaç)
Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
Cümlenin Ögeleri
Yüklem
Özne
Nesne
Dolaylı Tümleç
Zarf Tümleci
Fiillerde Çatı
Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Etken Fiil
Edilgen Fiil
Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
Geçişli Fiil
Geçişsiz Fiil
Cümle Çeşitleri
Yüklemine Göre Cümleler
Fiil (Eylem) Cümlesi
İsim (Ad) Cümlesi
Öge Dizilişine Göre Cümleler
Kurallı (Düz) Cümle
Devrik Cümle
Yapılarına Göre Cümleler
Basit Cümle
Birleşik Cümle
Sıralı Cümle
Bağlı Cümle
Anlatım Bozuklukları
Anlamsal Bozukluklar
Gereksiz Sözcük Kullanılması
Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
Anlam Belirsizliği
Mantık ve Sıralama Yanlışlığı
Yapısal Bozukluklar
Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
Eklerle İlgili Yanlışlar
Öge Eksikliği
Yüklem Eksikliği
Tamlama Yanlışları
Bağlaç Yanlışları

4. Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları
Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)
Yazı (Metin) Türleri
Masal
Hikaye (Öykü)
Roman
Destan
Efsane
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Gezi Yazısı
Tiyatro
Biyografi
Otobiyografi
Haber
Deneme
Makale
Eleştiri (Tenkit)
Sohbet (Söyleşi)
Röportaj
Fıkra

Benzer Aramalar:

  • 8 sınıf türkçe konuları 2017
  • 2017 turkce 8 sinif mufredati
  • 8 sınıf nitel ve nicel konu anlatımı pdf indir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir