2016-2017 6. Sınıf Türkçe Konuları

2016-2017 6. Sınıf Türkçe Konuları

6.sınıfa ait öğrencilerin dramatik zihinsel gelişimleri oluşmaya başladığından konu ve içerikler ona göre ayarlanmıştır. Nesneler dünyasını iyice kavramış bir birey olarak soyut düşüncelere oynamaya yönelir. Sonsuz olasıların ve bakış açılarının olduğu bir dünyaya geçer. Problem bulma, soyut konulara yaratıcı çözümler üretme gibi özellikleri gelişim gösterir. 6.Sınıf dönemi öğrencilerinin bu özellikleri dikkate alınarak hem soyut hem de somut düşünme gelişimlerine yönelik konu ve içeriklerle 2016-2017 6. Sınıf Türkçe Konuları zenginleştirilerek öğrenciyi ön plana çıkarma, düşündürme, harekete geçirme hedeflenmiştir.
Bu amaçlar doğrulturunda 6.sınıfa ait 2016-2017 Türkçe Konuları müfredatı, 4 bölüm altında incelenerek, Anlam bilgisi, Yazım bilgisi, Dil Bilgisi, Edebi Türler ve Söz Sanatları olarak açıklanmıştır.


Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
Yansıma Sözcükler
İkilemeler

Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Açıklama İlişkili Cümleler
Cümle Yorumlama
Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Tanım Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Abartma Cümleleri
İkilem Cümleleri
Cümleye Hakim Olan Duygular
Yakınma Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Ön Yargı Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Özlem Cümleleri
Sevinç Cümleleri
Üzüntü Cümleleri
Endişe Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Yadsıma (İnkar) Cümleleri
Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri
Betimleme
Öyküleme
Açıklama
Tartışma
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Tanımlama
Karşılaştırma
Örneklendirme
Tanık Gösterme
Sayısal Verilerden Yararlanma
Benzetme
Anlatım Özellikleri
Doğallık
Akıcılık
Yoğunluk
Tutarlılık
Açıklık
Özgünlük
Özlülük
Kalıcılık
Anlatıcı Türleri
Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
Paragrafın Anlam Yönü
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafın Konusu
Paragrafın Başlığı
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragrafta Soru
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafta Duygular
Paragrafta Duyular
Paragrafta Karakter
Paragrafın Yapı Yönü
Paragrafın Bölümleri
Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü
Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Cümlelerin Yerini Değiştirme
Görsel Okuma

Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi
Harfler
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
Ünlü Daralması
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Kaynaşma
Ulama
Yazım (İmla) Kuralları
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
“de/da” Bağlacının Yazımı
“ki” Bağlacının Yazımı
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Pekiştirmelerin Yazımı
İkilemelerin Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)

Dil Bilgisi

Sözcükte Yapı

Kök
Fiil (Eylem) Kökleri
Sesteş Kökler
Ortak Kökler
Ek
Yapım Ekleri
Çekim Ekleri
İsim Çekim Ekleri
Çokluk Eki
Durum Ekleri
İlgi Ekleri
İyelik Ekleri
Eşitlik Ekleri
Fiil Çekim Ekleri
Kip Ekleri
Şahıs Ekleri
Gövde
İsim (Ad) Gövdeleri
Fiil (Eylem) Gövdeleri
Yapı Bakımından Sözcükler
Basit Sözcükler
Türemiş Sözcükler
Birleşik Sözcükler

Sözcük Türleri

İsim (Ad)
Özel İsim
Cins (Tür) İsmi
Tekil İsim
Çoğul İsim
Topluluk İsmi
Somut İsim
Soyut İsim
Zamir (Adıl)
Kişi (Şahıs) Zamirleri
İşaret (Gösterme) Zamirleri
Soru Zamirleri
Belirsizlik (Belgisiz) Zamirleri
Sıfat (Ön ad)
Niteleme Sıfatları
Belirtme Sıfatları
İşaret Sıfatları
Sayı Sıfatları
Belgisiz Sıfatlar
Soru Sıfatları
Adlaşmış Sıfat
Sıfatlarda Küçültme
Sıfatlarda Pekiştirme
Tamlamalar
İsim Tamlamaları
Belirtili İsim Tamlamaları
Belirtisiz İsim Tamlamaları
Zincirleme İsim Tamlamaları
Sıfat Tamlamaları
Edat
Bağlaç
Ünlem

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları
Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)
Düz Yazı Türleri
Masal
Fabl
Hikaye (Öykü)
Roman
Efsane
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Gezi Yazısı
Tiyatro
Biyografi
Otobiyografi
Deneme
Sohbet (Söyleşi)
Mektup
Dilekçe
Şiir Türleri
Lirik Şiir
Epik Şiir
Didaktik Şiir
Pastoral Şiir
Satirik Şiir
Mani
Şiir Bilgisi
Şiirde Ahenk Unsurları
Ölçü
Hece Ölçüsü
Serbest Ölçü
Kafiye (Uyak)
Redif

Benzer Aramalar:

  • 6 sınıf türkçe konuları
  • 6 sınıf müfredat türkçe 2016 2017
  • 6 sınıf türkçe konu anlatımı
  • 6 sınıf mufredatı 2017 turkce

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir