2016-2017 5. Sınıf Türkçe Konuları

2016-2017 5. Sınıf Türkçe Konuları

5.Sınıf Türkçe konuları genel anlamda öğrenci seviyesine uygun olarak ayarlanmıştır. Öğrencilere zor gelecek kavrama güçlüğü yaşanabilecek konular yoktur. Tamamen öğrencilerin anlayabileceği özellikte konular ayarlanarak düzenleme yapılmıştır. Şu dönemki müfredat 5.Sınıf Türkçe konuları için anlamaya yönelik konulardan oluşmaktadır.
Sizler için hazırladığımız 2015-2016 yılını kapsayan Türkçe Konuları, 2016-2017 müfredatını yansıtır. Bir önceki dönemle aynı içeriğe sahip olup herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.


Hazırladığımız bu içerik Türkçe konuları ile ilgili merak edilen;

  • 5. sınıf Türkçe hangi konular var?
  • 5. Sınıf dil bilgisi konuları neler?

Gibi aklınıza takılan ve öğrencilerin 5. Sınıf Türkçe Dersi için dönemi daha iyi görebilme ve kavrayabilme açısından yanıt niteliği taşımaktadır. 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 5. sınıf öğrencileri için türkçe konuları aşağıda listelenmiştir. 5. sınıf türkçe müfredatında ki konular Anlam bilgisi, Yazım bilgisi,Dil Bilgisi,Edebi Türler ve Söz Sanatları  olarak 4 ana başlık altında işlenmektedir.

Anlam Bilgisi

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlam
Yan Anlam
Mecaz Anlam
Terim Anlam
Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Yakın Anlamlı Kelimeler
Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
Deyimler
Atasözleri
Özdeyişler (Vecizeler)
Cümlede Anlam

Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
Amaç-Sonuç Cümleleri
Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
Karşılaştırma Cümleleri
Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
Eş Anlamlı Cümleler
Yakın Anlamlı Cümleler
Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
Cümle Yorumlama
Cümlenin Konusu
Cümlenin Ana Fikri
Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
Cümle Tamamlama
Cümle Oluşturma
Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
Cümlenin İfade Ettiği Anlam Özellikleri
Tanım Cümleleri
Öneri (Teklif) Cümleleri
Varsayım Cümleleri
Eleştiri Cümleleri
Öz Eleştiri Cümleleri
Uyarı Cümleleri
Tasarı Cümleleri
Tahmin Cümleleri
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Abartma Cümleleri
İkilem Cümleleri
Cümleye Hakim Olan Duygular
Yakınma Cümleleri
Hayıflanma Cümleleri
Pişmanlık Cümleleri
Sitem Cümleleri
Ön Yargı Cümleleri
Şaşırma Cümleleri
Özlem Cümleleri
Sevinç Cümleleri
Üzüntü Cümleleri
Endişe Cümleleri
Küçümseme Cümleleri
Azımsama Cümleleri
Beklenti Cümleleri
Yadsıma (İnkar) Cümleleri
Parçada Anlam

Anlatım Biçimleri
Betimleme
Düşünceyi Geliştirme Yolları
Karşılaştırma
Benzetme
Paragrafın Anlam Yönü
Paragrafın Ana Düşüncesi
Paragrafta Yardımcı Düşünceler
Paragrafın Konusu
Paragrafın Başlığı
Paragrafın Anahtar Kelimesi
Paragrafta Soru
Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
Paragrafta Duygular
Paragrafta Duyular
Paragrafta Karakter
Paragrafın Yapı Yönü
Paragrafın Bölümleri
Giriş Bölümü
Gelişme Bölümü
Sonuç Bölümü
Paragraf Oluşturma
Paragraf Tamamlama
Paragrafı İkiye Bölme
Paragrafın Akışını Bozan Cümle
Görsel Okuma
Görsel Yorumlama
Harita ve Kroki Okuma
Tablo ve Grafik Okuma
Karikatür Okuma

Yazım Bilgisi

Ses Bilgisi
Harfler
Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
Ses Türemesi (Ünlü Türemesi – Ünsüz Türemesi)
Ses Düşmesi (Ünlü Düşmesi – Ünsüz Düşmesi)
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Yazım (İmla) Kuralları
Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
Sayıların Yazımı
Birleşik Kelimelerin Yazımı
Kısaltmaların Yazımı
“de/da” Bağlacının Yazımı
“ki” Bağlacının Yazımı
“mi” Soru Ekinin Yazımı
Yazımı Karıştırılan Sözcükler
Noktalama İşaretleri
Nokta (.)
Virgül (,)
İki Nokta (:)
Noktalı Virgül(;)
Üç Nokta (…)
Soru İşareti (?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (” “)
Kesme İşareti (‘)
Yay Ayraç (( ))
Kısa Çizgi (-)
Uzun Çizgi (–)
Denden İşareti (“)

Dil Bilgisi

İsim (Ad)
İş, Hareket, Durum Bildiren Kelimeler (Yüklem / Eylem)
Varlığın Yerine Kullanılan Kelimeler (Zamir)
Varlığı Niteleyen Kelimeler (Sıfat)
Eylemi Niteleyen Kelimeler (Zarf)
Gibi, Kadar, Göre, İçin, Sanki, İle (Edat)
Cümleleri veya Eş Görevli Kelimeleri Birbirine Bağlayan Kelimeler (Bağlaç)
Ek
Yapım Ekleri
Çekim Ekleri
Durum Ekleri

Edebi Türler ve Söz Sanatları

Söz Sanatları
Abartma (Mübalağa)
Benzetme (Teşbih)
Kişileştirme (Teşhis)
Konuşturma (İntak)
Düz Yazı
Masal
Fabl
Hikaye (Öykü)
Anı (Hatıra)
Günlük (Günce)
Mektup
Şiir

Benzer Aramalar:

  • 5 sınıf türkçe konuları 2016 2017
  • türkçe 5 sınıf konuları
  • 5 sınıf türkçe dilbilgisi konuları
  • 5 sınıf türkçe müfredatı 2017
  • türkçe4 sınıf

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir