2015-2016 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı

2015-2016 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı

CEVİZ
Güneşli tarlaları, boş yamaçları bulunca gövdesi büsbütün irileşen, dalları budakları uzadıkça uzayan ceviz ağacı; kırların pınarların beyi gibi kurularak yüzyıllarca yaşar. Kökündeki oyuklar, tilkilerin sansarların sığınağı; dallarındaki kovuklar böceklerin, kuşların barınağıdır. Ulu bir ceviz ağacının altı, temmuz sıcağında buzdolabı gibidir. Sığırlar, koyunlar burada, güneşin hızı kesilinceye kadar geviş getirerek dinlenir. Çobanlar ve çocuklar, gök kabuğu yeni kavlayan cevizleri düşürmek için yarışırlar. Kemiriciler, kargalar ağaçtan günlük, hatta kışlık yiyeceklerini sağlamaya çalışır. Uçarcasına daldan dala sıçrayan sincapların yurdu, ceviz ağacıdır.


* Aşağıdaki ilk beş soruyu, yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki metne göre, ceviz ağacı nasıl yerlerde yetişir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Metinde, ceviz ağacı neye benzetiliyor?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Metne göre ceviz ağacı hangi hayvanlara yuva olmamaktadır?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Aşağıdakilerden hangisi, cevizin çevresindeki canlılara sağladığı faydalardan değildir
A) Çobanlar için kazanç kapısıdır. B) Kargaların kışlık yiyeceklerini sağlar.
C) Sığırları güneşin sıcağından korur. D) Hayvanlara yuva olur.

5. Yukarıdaki metnin ana düşüncesini yazınız.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Öyle güzel anlatıyordu ki sanki ağzından bal damlıyordu. B) Bu olay da onun suçu yok.
C) Bende ki resim seninki kadar güzel değil. D) Benim kolum da büyük ben var.

7. Aşağıdaki cümlelerde eksik bırakılan noktalama işaretlerini koyunuz.

Öğretmen ( )
( ) Ödevlerinizi yaptınız mı ( )
Ali ( ) parmak kaldırdı ( )
( ) Hayır ( ) dedi ( )

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde,” -de, -da ”nın yazımında yanlışlık yapılmıştır?
A) Yakında ben de araba alabilirim. B) Ben lahanayıda ıspanak kadar seviyorum.
C) Arada sırada bizi ziyaret etmeyi unutmayınız. D) O, bana da çok soğuk davrandı.

9. “Minik yavrum, zamanla büyüyüp kocaman adam olacaksın.” diyen anne, çocuğunun hangi özelliğini
belirtmektedir?
A) küçüklüğünü B) sevimliliğini C) yaramazlığını D) uslu oluşunu

10. Hangi cümlede “fare” sözcüğü, ayrılma ( -den) durumundadır?
A) Fare delikten kafasını uzatıp kediye “peh!” dedi.
B) Kedi, fareyi birdenbire karşısında görünce çok korktu.
C) Fareden korkan bir kediyi ilk defa görüyordum.
D) Ancak kedi, çabuk toparlandı ve fareye doğru koştu; fakat fareyi yakalayamadı.

11. “akıl, akım, akıcı, akıncı” sözcüklerinden hangisi sözlükte, diğerlerinden önce gelir?
A) akıl B) akım C) akıncı D) akıcı

12. “Beğendiğim ayakkabıyı almak istiyorum; fakat ……………………………………….” Yandaki cümle,
hangisi ile devam etmelidir?
A) ayakkabıyı aldım. B) babam karşı çıkıyor. C) beğenemedim. D) almak istiyorum.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, neden sonuç ilişkisi vardır?
A) Babam, bugün eve geç geldi. B) Soruma cevap verirsen seninle gelirim.
C) Sağlığına dikkat etmediği için hasta oldu. D) Aydın, koşarak uzaklaştı.

14. Aşağıdaki cümlelerin öznel mi nesnel mi olduklarını karşılarına yazınız.
1. Üzerinde yeşil elbise vardı. ( ) 2. Çok okuyan insan, daha iyi düşünür. ( )
3. Annem, bu akşam güzel yemekler yapmış. ( ) 4. Yarın Emir’in doğum günüdür. ( )

15. “Boğaz tokluğuna çalışmak.” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ücret almadan, yiyecek karşılığında çalışmak. B) Bir iş yaparken zorlanmak.
C) Yanlış ve aşırı olaylara karışmak. D) Bir kişi veya şeyi sonuna kadar sömürmek.

16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Çalışkan, yetenekli bir insan başkalarına muhtaç olmaz.” anlamı
taşımaktadır?
A) Dereyi görmeden paçayı sıvama. B) Şahin ile deve avlanmaz.
C) İşleyen el, ele açılmaz. D) Armut, dibine düşer.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başlangıç” kelimesinin zıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Tiyatroyu en ön koltukta seyrettim.
B) Sınıfça erkenden sinemaya gitmiştik.
C) Karnelerimizi aldıktan sonra arkadaşlarımızla eğlendik.
D) Çalışmalarımın sonucunu takdir belgesi ile aldım.

18. Aşağıdakilerden hangisine, “ -ci ” eki getirilirse oluşan kelime “bir şey satan” anlamı kazanmaz?
A) simit→ci B) göz→cü C) kebap→cı D) süt→cü

19. (1) Her sosyal olay gibi mizahın da toplumsal grupları vardır. ( 2) Yani mizah, toplumsal grupların
ortaya çıkmasıyla başlamıştır. ( 3 ) En önemli mizah ustamız Nasrettin Hoca’dır. (4) Toplumda
farklı gruplar olmasaydı mizah olmayacaktı.
Yukarıdaki kaç numaralı cümle paragrafın anlam akışını bozmaktadır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

20. “ hazırlandı – İngilizce – Bu – için – ödev – dersi” karışık olarak verilmiş kelimelerle anlamlı cümle
oluşturup yazınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir